Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2015

AΡΧΕΙΟ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ 2010- 8.5.2016

Διάλογοι με μεγάλη (και όχι μόνο αρχαιολογική) σημασία

Αθήνα, 9, 10 και 11 Ιανουαρίου (το πρόγραμμα στο τέλος του ποστ)

Οι «Αρχαιολογικοί Διάλογοι» είναι ένας νέος θεσμός. Όπως λένε οι οργανωτές, είναι «ένας διαρκής κριτικός και αναστοχαστικός διάλογος για τις αρχαιότητες και την αρχαιολογία στη σημερινή κοινωνία, με βασική του μορφή είναι ένα ετήσιο, ανοικτό συνέδριο, που ταυτόχρονα συνιστά και ταυτόχρονα καλλιτεχνικό γεγονός». Αυτή η συνάντηση κριτικής, θεωρίας και πράξης είναι ανοικτή σε όλους τους αρχαιολόγους (φοιτητές και καθηγητές, διευθυντές και συμβασιούχους, εργαζόμενους/ες και άνεργους/ες, ανεξάρτητα από επιμέρους εξειδικεύσεις και χρονολογικούς, εργασιακούς, θεωρητικούς ή άλλους προσδιορισμούς, πέρα από ιεραρχίες και στεγανά), σε άλλους επιστήμονες (ανθρωπολόγους, ιστορικούς, ιστορικούς της τέχνης, μουσειολόγους, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες) αλλά και όποιον/α θέλει να συνεισφέρει στη συζήτηση για το ρόλο και τη σημασία των αρχαιοτήτων και της αρχαιολογίας σήμερα.

Οι Αρχαιολογικοί διάλογοι 2015 οργανώνονται την Παρασκευή 9 (9.00-14.00, 15.00-20.00), το Σάββατο 10 (9.00-14.00, 15.00-19.30), και την Κυριακή…

View original post 2,889 more words


About this entry