Ανάμεσα στην performance και το αρχείο: Ανταγωνισμοί επιθυμίας και μνήμης στη δημόσια σφαίρα

Πάνος Κούρος. Ανάμεσα στην performance και το αρχείο: Ανταγωνισμοί επιθυμίας και μνήμης στη δημόσια σφαίρα στο: Α. Αυγητίδου (επιμ.) Δημόσια τέχνη, δημόσια σφαίρα, University Studio Press, 2021. Το βιβλίο αναφέρεται στη δημόσια τέχνη και τη διεύρυνση της συσχέτισή της με τη δημόσια σφαίρα, αποτέλεσμα της διεύρυνσης των ίδιων των καλλιτεχνικών μέσων και μεθόδων. Ο όρος […]

Advertisement

Posted at 10:26 pm on December 22, 2021 | Leave a comment | Filed Under: contemporary art, public space, public sphere, publication | Continue reading

walking in ruins

Walking in Ruins (workshop-performance)   Panos Kouros with Angeliki Avgitidou Evangelia Basdekis Mary Zygouri   in the 2nd [On-line] International Biennale on Practical Philosophy:   Philosophy in Praxis. The philosophical gesture:   political, ethical, educational, artistic engagements  http://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2021/    23-28 November  Program & Gallery of participants   https://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2021/programme_2021/  The  Laboratory of Research on Practical Philosophy (L.R.P.Ph.)  http://practphilab.aegean.gr/  https://www.youtube.com/channel/UCFZp_jDuuzp_M1B3XbwDk0Q  https://www.facebook.com/eerpreff/    Book of […]

Posted at 12:07 am on November 26, 2021 | Leave a comment | Filed Under: Uncategorized | Tagged: , , , , | Continue reading

Pages

Archives

Recent Posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 28 other subscribers